Warsztaty fotograficzne – 26.06.2019r.

Kolejne zaplanowane warsztaty fotograficzne odbywają się w plenerze. Działanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Akademia Umiejętności – uaktywnienie mieszkańców z terenu Gminy Przecław poprzez ich udział w zajęciach warsztatowych”. Foto: Eliza Rusin

Warsztaty Fotograficzne – 25.06.2019r.

W dniu dzisiejszym tj. 25.06.2019r. odbywają się pierwsze warsztaty fotograficzne. Jest to panel 4 spotkań po 5 godz. Działanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Akademia Umiejętności – uaktywnienie mieszkańców z terenu Gminy Przecław poprzez ich udział w zajęciach warsztatowych”. Foto: Eliza Rusin

Dzień Rzemienia – 22.06.2019r.

Sołtys i Rada Sołecka Rzemień oraz Dom Kultury w Przecławiu zorganizowali imprezę  pn. Dzień Rzemienia. Impreza plenerowa odbyła się w sobotę 22 czerwca 2019 na Stadionie Sportowym w Rzemieniu. Organizatorzy zapewnili mnóstwo atrakcji między innymi: animacje dla dzieci jak i dorosłych, posypały się kolorowe proszki (bitwa kolorów została przygotowana przez Fundację Dwa Brzegi), odbył się […]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ ODRZUCENIU OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na warsztaty fotografii w ramach projektu pn. “Akademia Umiejętności – uaktywnienie mieszkańców z terenu Gminy Przecław poprzez ich udział w zajęciach warsztatowych” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ ODRZUCENIU OFERTY …kliknij w powyższy link…

Prelekcja poświęcona postaci pułkownika Aleksandra Rusina

17.06.2019r. w Domu Kultury w Przecławiu odbyła się prelekcja dr Mirosława Surdeja- pracownika Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie. Prelekcja poświęcona była postaci pułkownika Aleksandra Rusina ps. Rusal. Aleksander Rusin urodził się 18 stycznia 1914 roku Dobryninie jako syn Kazimierza i Marii z domu Furmanek. Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1935 roku został powołany do […]

Podsumowanie zajęć muzycznych – 14.06.2019r.

Ostatnie podsumowania zajęć w Domu Kultury w Przecławiu odbyły się 14 czerwca 2019r. Swoje zajęcia uroczyście zakończyli uczestnicy zajęć muzycznych indywidualnych i grupowych, wokalnych oraz Młodzieżowa Orkiestra Gminy Przecław. Podziękowania dla instruktorów: Hiacynty Wójtowicz, Stanisława Pazdana, Piotra Rysiewicza, Piotra Gruszeckiego, Pawła Drzewińskiego za pracę w roku artystycznym 2018/2019.