ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ ODRZUCENIU OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na warsztaty fotografii w ramach projektu pn. “Akademia Umiejętności – uaktywnienie mieszkańców z terenu Gminy Przecław poprzez ich udział w zajęciach warsztatowych” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ ODRZUCENIU OFERTY …kliknij w powyższy link…