14 dnia kwietnia obchodzimy Święto Chrztu Polski

Święto to ustanowiono na pamiątkę Chrztu Polski datowanego na 14 kwietnia 966r.

Przyjęcie przez Mieszka I chrztu w roku 996 przyczyniło się do procesu chrystianizacji Polski, a następnie przyłączenia państwa polskiego do grona chrześcijańskich krajów. Chrzest wpłynął także na podniesienie znaczenia naszego kraju na tle Europy oraz rozwój naszej Ojczyzny.

Jest to święto stosunkowo nowe, ponieważ Sejm RP uchwalił to wydarzenie decyzją z dnia 22 lutego 2019r. Ważnym akcentem uczczenia tego dnia jest wywieszenie flagi.

 

Post Author: JB