Gmina Przecław realizuje projekt pn. „Uzupełnienie wyposażenia sali widowiskowej w Domu Kultury w Przecławiu”

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury-państwowego funduszu celowego” Gmina Przecław realizuje projekt pn. „Uzupełnienie wyposażenia sali widowiskowej w Domu Kultury w Przecławiu”. 19.07.2021r. zawarta została umowa z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w imieniu którego działa Narodowe Centrum Kultury obejmująca dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura domów […]

Skip to content