Gmina Przecław realizuje projekt pn. „Uzupełnienie wyposażenia sali widowiskowej w Domu Kultury w Przecławiu”

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury-państwowego funduszu celowego”

Gmina Przecław realizuje projekt pn. „Uzupełnienie wyposażenia sali widowiskowej w Domu Kultury w Przecławiu”.

19.07.2021r. zawarta została umowa z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w imieniu którego działa Narodowe Centrum Kultury obejmująca dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i  Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zgodnie z umową wartość zadania oszacowana została na poziomie 62 948,00 zł netto tj. 77 426,04 zł brutto. Kwota dofinansowania wyniesie 40 000,00 zł.

Głównym celem zadania jest zapewnienie optymalnych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej na sali widowiskowej w Domu Kultury w Przecławiu.

Zadanie obejmuje uzupełnienie wyposażenia Sali widowiskowej w Domu Kultury w Przecławiu. W ramach projektu zakupione i zamontowane zostaną podesty techniczne do obsługi oświetlenia scenicznego (2kpl.), oświetlenie techniczne kulis scenicznych (1 kpl.), system oświetlenia sceny typu wash ( 1 kpl.), obiektyw do projektora wraz z rackiem przystosowanym do montażu na ścianie
i okablowaniem (1 kpl.).

5 sierpnia podpisano umowy z wykonawcami zadania tj. z firmą GUNIA Concert Lighting Bartosz Gunia oraz firmą AGRBAZA Sp. z o.o. Sp. k.

Trwa realizacja zadania.

Post Author: JB