„Maraton” 2016 – V edycja

„Maraton” sołectw już po raz piąty organizowany jest na terenie Gminy Przecław. Na początek przybliżmy jego podstawowe założenia i cele. Pomysł zrodził się w roku 2006 podczas spotkania z ówczesnym Wójtem, a dziś Burmistrzem Przecławia Ryszardem Wolaninem, który to notabene był inicjatorem całego przedsięwzięcia.
Zorganizowano spotkanie konsultacyjne z Radnymi i Sołtysami gminy Przecław na którym wypracowano kierunki i ogólne ramy przedsięwzięcia. Jako główny cel Maratonu określono aktywizację i integrację mieszkańców Gminy Przecław, jak i liderów poszczególnych środowisk. Osobą odpowiedzialną za zaplanowanie i realizację całego przedsięwzięcia od I edycji do dnia dzisiejszego jest Robert Darłak z ramienia lokalnych Instytucji Kultury działających na terenie gminy Przecław.

  I edycja Maratonu trwała od stycznia do września 2006 roku. Rywalizowano w wielu wydarzeniach kulturalno-sportowo-rekreacyjnych, a w tej edycji było ich 11 tyle ile liczy gmina Przecław sołectw. Czynny udział w Maratonie wzięło udział blisko 500 osób od najmłodszych do najstarszych. I edycję Maratonu w której rywalizowało 11 sołectw zwyciężyło sołectwo Łączki Brzeskie zdobywając 93,5pkt., wyprzedzając sołectwo Tuszyma – 92,5pkt.

  II edycję drugi raz z rzędu wygrywa sołectwo Łączki Brzeskie, które to zwyciężyło spośród 10 drużyn. Jedna drużyna mniej z 11 sołectw wynika z faktu połączenia się dwóch najmniej licznych sołectw gminy tj. Wylowa i Zaborcza. Podczas II edycji sołectwa rywalizowały już w 19 konkurencjach.

Organizując III edycję „Martonu” w 2010 roku zdecydowana się już na rozegranie 24 konkurencji. Zwycięskim sołectwem w tej edycji przerywając dotychczasową dominację Łączek Brzeskich było sołectwo Rzemień z dorobkiem 168 pkt.

Jak łatwo zauważyć organizacja dużego turnieju sołectw w Gminie Przecław odbywała się w cyklu dwuletnim, jednak ze względu na kataklizm jakim była powódź w 2012 roku zdecydowano się odwołać „Maraton”. Kolejna IV edycja odbyła się dopiero w 2014 roku w nieco zmienionej formule. Tym razem sołectwa rywalizowały w II etapach podzielone na grupy podczas wydarzeń plenerowych organizowanych w Rzemieniu, grupa A – I etap, Łączkach Brzeskich, grupa B – I etap, w Przecławiu – II etap. Rywalizacja odbywała się w sumie 20 konkurencjach. Zwycięzcą IV edycji „Maratonu” okazało się sołectwo Przecław zdobywając aż 116 pkt. w generalnej klasyfikacji.

Przyglądając się powyższej tabeli widzimy wyraźnie, że sołectwo Łączki Brzeskiezdominowało, aż dwie edycje „Maratonu”, po jednym zwycięstwie zaliczyły sołectwa Rzemień i Przecław. Bardzo ciekawie przedstawiają się wyniki najliczniejszego sołectwa w naszej Gminie czyli Tuszymy, która we wszystkich dotychczasowych edycjach zajęło drugą lokatę. No może najwyższy czas powalczyć o najwyższe trofeum.

Tym razem jednak Tuszymie będzie dużo trudniej o zwycięstwo biorąc pod uwagę nowatorski podział na zespoły rywalizujące w Maratonie. Sołectwa o mniejszej ilości mieszkańców zgrupowano w jeden zespół, wyjątkiem jest tylko najbardziej liczne sołectwo w Gminie Przecław tj. właśnie Tuszyma, która wystąpi w „Maratonie” w pojedynkę. Podziału dokonano po długich konsultacjach na forum Rady Miejskiej w Przecławiu wraz z sołtysami i władzami samorządowymi analizując wiele opcji. Po demokratycznym wyborze podział zespołów w „Maratonie” 2016 przedstawia poniższa tabela:

Głównym założeniem nowego podziału było zrównanie szans sołectw mniej licznych z sołectwami dużo liczniejszymi, a także umożliwienie wzięcia udziału w „Maratonie” szerszej grupie mieszkańców dopuszczając możliwość zgłaszania w konkurencjach więcej niż jednego zespołu. Często bardzo mało liczne sołectwa miały kłopot w skompletowaniu składu w konkurencjach drużynowych przez co wykluczało ich udział w Maratonie,a z kolei najliczniejsze sołectwa dysponujące często minimum dwoma zespołami miały możliwość zgłosić do Maratonu tylko jedną reprezentację. W związku z powyższym zdecydowano zmienić formułę podziału drużyn. Jako wartość dodaną powyższego podziału należy również uznać sprowokowanie bliższej współpracy sołtysów i Rad sołeckich tworzących jeden zespół do koncentracji wspólnych wysiłków na rzecz rywalizacji z mocniejszymi rywalami.

Warto również wspomnieć o bardzo cennych nagrodach jakie funduje podczas każdej edycji Burmistrz Przecławia Ryszard Wolanin takich, jak wycieczki, nagrody rzeczowe w formie sprzętu sportowego czy puchary i statuetki. W tym roku dla zwycięskiej drużyny przewidziano 2 dniową wycieczkę dla 50 os , za drugie miejsce 1 dniową wycieczkę dla 50 osób, a dla trzeciego i czwartego zespołu przewidziano w ramach nagrody zorganizować spotkanie integracyjne dla 50 osób.

W każdej konkurencji, a będzie ich w tym roku aż 34 zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe i puchary.

Ruszamy już 31 stycznia 2016r. Turniejem Piłkarzyków, a zakończenie „Maratonu” w tym roku planowane jest na 6 grudnia 2016r.

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Ze sportowym pozdrowieniem

Robert Darłak

Regulamin „Maratonu” 2016 do pobrania tutaj:regmaraton2016

Regulamin Turnieju Piłkarzyków do pobrania tutaj: regpilkarzyki2016

Regulamin Turenieju Tenisa Stołowego do pobrania tutaj: regTS21.02

Regulamin Halowego Turnieju Siatkówki do pobrania tutaj: regTS21.02

Post Author: admin