Uwaga! Gminny Konkurs Plastyczny Wielkanocna Pisanka/ online/ zgłoszenia do 8 kwietnia 2020r.

W związku z panującą sytuacją epidemii koronawirusa umożliwiamy wszystkim w wersji online wzięcia udziału w Naszym Gminnym Konkursie Plastycznym pt. „Pisanka Wielkanocna”.
Dotychczasowy Regulamin konkursu zostaje zmieniony na proste zasady:
1. Organizatorem Konkursu Pisanka Wielkanocna jest Dom Kultury w Przecławiu, ul. Zielona 52, 39-320 Przecław.
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w przedziale wiekowym od 3 lat do 17 lat.
3. Uczestnik Konkursu musi być mieszkańcem Gminy Przecław.
4. Dzieci/ młodzież do konkursu zgłasza osoba pełnoletnia(rodzic/prawny opiekun).
5. ZASADY:
– Należy wykonać samodzielnie PISANKĘ WIELKANOCNĄ w formie przestrzennej.
– Następnie należy ją obfotografować z 3 stron i wysłać w formie zdjęcia JPG na adres koordynatora konkursu: jbieszczad@dkprzeclaw.pl lub na https://www.facebook.com/DKwPrzeclawiu/.
– Organizator może poprosić o „wiarygodność pracy ” np. zdjęcie pracy wraz z uczestnikiem lub jak wyglądał etap przygotowania pracy itp. dlatego też prosimy udokumentować etap wykonywania pracy.
– Jeden uczestnik przygotowuje samodzielnie tylko 1 Pisankę Wielkanocną.
– Nie ma ograniczeń co do ilości zgłoszeń (każdy chętny bierze udział w konkursie).
6. Prosimy, aby zdjęcia prac Pisanki Wielkanocnej nadesłać do 8 kwietnia 2020r. / decyduje data wysyłki zdjęć online.
7. Wszystkich uczestników o wynikach konkursu poinformujemy telefonicznie lub e-mailem.

Dlatego prosimy, aby wraz z zgłoszeniem nadesłać: Imię i Nazwisko uczestnika, wiek, Miejscowość oraz telefon kontaktowy do rodzica/ prawnego opiekuna uczestnika konkursu.

Uwaga! Placówki/ Osoby które dostarczyły prace do Domu Kultury w Przecławiu również będą brane pod uwagę i ocenę Jury.

Post Author: JB