Andrzejki dla dzieci w Gminie Przecław

Po raz trzeci objazdowe Andrzejki organizowane przez nasz Dom Kultury w Przecławiu we współpracy ze wszystkimi sołectwami w Gminie Przecław co roku cieszą się dużym zainteresowaniem. Był to czas wspólnych zabaw we wszystkich miejscowościach tj.:

06.11.2023r.- RZEMIEŃ

07.11.2023r. – WYLÓW

08.11.2023r.- PRZECŁAW

09.11.2023r.- KIEŁKÓW

10.11.2023r. – BIAŁY BÓR

13.11.2023r. – DOBRYNIN

14.11.2023r. – PODOLE

15.11.2023r.- ŁĄCZKI BRZESKIE

16.11.2023r.- BŁONIE

17.11.2023r. – ZABORCZE

20.11.2023r.- TUSZYMA

Objazdowe Andrzejki miały na celu  zachęcenie dzieci do spędzenia wolnego czasu w gronie znajomych i przyjaciół, wspólnych zabaw oraz wróżb andrzejkowych w lokalnych środowiskach.

W każdej z miejscowości spotkaliśmy się ze wspaniałymi dziećmi, które chętnie brały udział w zabawach jakie prowadziły animatorki z DK: Elżbieta Wilaszek i Justyna Bieszczad. Zabawy, radości oraz uśmiechu było wiele i z utęsknieniem czekają już na następny andrzejkowy bal. Wszyscy zadowoleni wrócili do domów pełni wiary, że spełni im się to, co wywróżyli sobie tego magicznego wieczoru.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu Andrzejek w Gminie Przecław w roku 2023 kierujemy do Sołtysów, Radnych, Przewodniczących Rad Osiedli, Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń oraz Strażaków.

Post Author: JB