Plan zajęć- Tanec Ludowy

CZWARTEK – 13:20 – 14:05