DK Przecław

 • Nauka gry na instrumentach muzycznych- Instruktor Krzysztof Prucnal 

                                                Plan zajęć                         Ogłoszenia

 

 • Kółko wokalne – Instruktor Krzysztof Prucnal 

                                                Plan zajęć                         Ogłoszenia

 

 • Nauka gry na instrumentach muzycznych- Instruktor Stanisław Pazdan

                                                Plan zajęć                         Ogłoszenia

 

 • Zajęcia taneczne (gr. starsza i gr. młodsza) – Instruktor Luiza Kozioł

                                                Plan zajęć                         Ogłoszenia

 

 • Zajęcia taneczne Rytmika – Instruktor Jakub Jurek 

                                                Plan zajęć                         Ogłoszenia

 

 • Zajęcia Taneczne   – Instruktor Jakub Jurek 

                                                Plan zajęć                         Ogłoszenia

 

 • Taniec Ludowy – ZS Przecław – Instruktor Jakub Jurek 

                                                Plan zajęć                         Ogłoszenia

 

 • Zajęcia teatralne („Dwie Maski”) –  Instruktor Małgorzata Wąż

                                                Plan zajęć                         Ogłoszenia

 

 • Power Fit – Instruktor Eliza Rusin

                                                Plan zajęć                         Ogłoszenia

 

 • Fitness (Seniorzy) –  Instruktor Jakub Jurek

                                                Plan zajęć                         Ogłoszenia

 

 • Zajęcia indywidualne (Młodzieżowa Orkiestra Gminy Przecław) – Instruktor Piotr Rysiewicz

                                                Plan zajęć                         Ogłoszenia