Przecławskie lato – przegląd twórczości ludowej

W poniedziałek 15 sierpnia odbyło się specjalne wydarzenie skierowane dla mieszkańców powiatu mieleckiego, dębickiego i kolbuszowskiego. Można było podziwiać nie tylko kapele ludowe, ale również specjalne wystawy kultywujące tradycje lokalne i regionalne. Obejrzeliśmy występy w wykonaniu Lasowiaków i Rzeszowiaków z ich przygotowanymi utworami muzycznymi wraz z ubiorami tradycyjnymi.

Celem projektu było propagowanie wśród mieszkańców gminy Przecław i województwa podkarpackiego tożsamości kulturowej grup etnograficznych zamieszkującej północno-zachodnią część Podkarpacia tj. Lasowiaków i Rzeszowiaków poprzez możliwość poznawania dziedzictwa kulturowego przodków oraz wyrównywania różnic w dostępie do kultury, pobudzania kulturalnych inicjatyw lokalnych, stwarzania warunków do rozwoju twórczości na poziomie lokalnym oraz ochrony folkloru Podkarpacia.

Wydarzenie to miało na celu pobudzić zainteresowania, zarówno wśród dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych grupą etnograficzną Lasowiaków. Wymiana wiedzy, doświadczeń i dzielenie się umiejętnościami pomiędzy uczestnikami zadań, a innymi zespołami i grupami folkloru ludowego oraz rękodzielnikami działającymi w regionie.

Spotkanie stawiało sobie za cel wzmocnienia integracji międzypokoleniowej w różnym wieku, tj. młodzieży i osób dorosłych .

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Przecławskie lato – przegląd twórczości ludowej”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Post Author: JB