26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Przecławiu

26 Finał WOŚP w Przecławiu

            Gmina Przecław zagrała już po raz piąty i zebrała  14 027, 47 zł.  Już od godz. 700 rano, 17 wspaniałych  młodych ludzi, wolontariuszy i wolontariuszek kwestowało na terenie gminy Przecław. W tym roku sztab przecławski WOŚP mieścił się w Zespole Szkół w Przecławiu, tam też o godz. 1700 rozpoczął się koncert „KOLĘDA I KARNAWAŁ” – przygotowany przez dzieci i młodzież uczestniczące w zajęcia artystycznych w domu kultury oraz ich instruktorów. Koncert podzielony został na dwie części w pierwszej zaprezentowane zostały kolędy i pastorałki  w wykonaniu dzieci uczęszczających na zajęcia do instruktorów Stanisława Pazdana i Krzysztofa Prucnala następnie odbyła się licytacja gadżetów WOŚP i przedmiotów przekazanych przez ofiarodawców, którą poprowadzili: Burmistrz Przecławia Pan Ryszard Wolanin, Dyrektor Wydziału Promocji – Pan Mariusz Barnaś oraz Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami – Pan Maciej Jemioło. Po licytacji rozpoczęła się druga część koncertu już nieco bardziej rozrywkowa w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry gminy Przecław- pod batutą Piotra Rysiewicza z udziałem zespołów tanecznych działających przy Domu Kultury przygotowanych przez instruktorów Luizę Kozioł i Jakuba Jurka oraz gościnnie z udziałem pary tanecznej Krystian Cisiński i Aleksandra Brzezińska z Szkoły Tańca Elida Mielec . Zwieńczeniem finału było światełko do nieba.

26 Finał WOŚP w Gminie Przecław nie odbyłby się gdyby nie pomoc i zaangażowanie wielu osób
i organizacji. Z całego serca pragniemy podziękować
:
• Wszystkim wolontariuszom
• Panu Burmistrzowi Ryszardowi Wolaninowi
• Wszystkim wykonawcom
• Panu Mariuszowi Barnasiowi Dyrektorowi Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy Przecław

 • Panu Maciejowi Jemioło Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Gruntami
 • Pani Joannie Krzempek wraz z całą komisją przeliczającą pieniądze z kwesty
  • Panu Adamowi Chmurze Prezesowi ZGK w Przecławiu i jego pracownikom,
  • Pani Ewie Arciszewskiej i Pracownikom ZS w Przecławiu,
  • Jednostkom: OSP Dobrynin, OSP Kiełków, OSP Rzemień ,OSP Biały Bór, OSP Tuszyma i OSP Przecław
 • Firmie Kabanos z Przecławia
  • Piekarni P. Stanisława Kopacza z Rzemienia
  • Stowarzyszeniu „PRĘŻNE SIOŁO” z Białego Boru
  • Kołu Gospodyń Wiejskich w Dobryninie
  • Klubowi Seniora „Złoty wiek” z Przecławia
  • Grupie śpiewaczej PODKÓWKA
  • Stowarzyszeniu „Kobiety z Pomysłem” z Rzemienia
  • Stowarzyszeniu Razem dla Tuszymy
  • Stowarzyszeniu „Stara Wiśnia” w Wylowie
  • Stowarzyszeniu „Razem dla Wsi Zaborcze”
  • Stowarzyszeniu „Przyjaciół Wsi Podole

  Szef Sztabu Przecławskiego
  Elżbieta Augustyn-Gruszka

 zapraszamy do obejrzenia galerii …

Post Author: JB