I GMINNY TURNIEJ „Chłopska Szkoła Biznesu”

I Gminny Turniej gry „Chłopska Szkoła Biznesu” o Puchar Burmistrza Przecławia

5 czerwca 2019 roku w Domu Kultury w Przecławiu odbył się I Gminny Turniej gry „Chłopska Szkoła Biznesu” o Puchar Burmistrza Przecławia zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Walerii Szalay – Groele w Przecławiu, Młodzieżowe Centrum Kariery w Mielcu oraz Dom Kultury w Przecławiu. Honorowy patronat nad turniejem objęła Burmistrz Miasta Przecławia.

W turnieju wystartowało 18 dwuosobowych zespołów, w sumie 36 uczniów z klas VII i VIII ze szkół podstawowych z terenu gminy Przecław: z Przecławia, Rzemienia, Tuszymy, Dobrynina oraz Łączek Brzeskich.

Uczestnicy turnieju zgodnie z regułami gry oraz regulaminem konkursu podjęli działania takie jak produkcja towarów, negocjacje, wymiana handlowa towarów, wyprawy handlowe, wykorzystanie specjalistów, sprzedaż towarów. Głównym zadaniem każdego zespołu było osiągnięcie jak największych zysków z handlu, produkcji i wypraw. To zyski przedsiębiorstwa decydowały o wygranej. W grze uczestniczyli dorośli, którzy pełnili funkcję bankierów i byli to pracownicy MCK OHP Mielec i Dębica oraz sędziów- nauczyciele opiekunowie. Podsumowania konkursu i oceny pracy każdego zespołu dokonała powołana do tego komisja.

Zwycięzcą I Gminnego Turnieju „Chłopska szkoła biznesu” została drużyna złożona z uczniów klasy VIII ze Szkoły Podstawowej w Dobryninie w składzie Wiktor Majka i David Gąsiorek i tym samym wywalczyła dla szkoły Puchar Burmistrza Przecławia.

II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich w składzie: Nikola Helowicz oraz Karolina Strzępka – uczennice klasy VIII.

III miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Przecławiu w składzie: Oliwia Kopacz i Klaudia Kolis- uczennice klasy VIIIb.

IV miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Przecławiu w składzie: Michał Muniak i Karol Nowakowski z klasy VIIIb.

V miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Tuszymie w składzie: Patrycja Kużdżał i Stanisław Kozioł- uczniowie klasy VIII.

Nagrody dla zwycięskich zespołów zostały ufundowane przez Urząd Miasta i Gminę Przecław.

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymali dyplomy uczestnictwa i pendrivy ufundowane przez MCK OHP Mielec, a także mapy ufundowane przez wydział promocji UM Przecław.

Uroczystego wręczenia nagród dokonała Burmistrz Miasta Przecławia, pani Renata Siembab wraz z dyrektorem Centrum Edukacji i Pracy w Rzeszowie Bogusławą Gubernat oraz dyrektorem Szkoły Podstawowej w Przecławiu, panią Małgorzata Nicpoń i Dyrektorem DK w Przecławiu, panią Elżbietą Augustyn –Gruszką.

„Chłopska szkoła biznesu” to narzędzie edukacyjne, stanowiące ekonomiczną grę symulacyjną, która propaguje postawy przedsiębiorcze wśród uczestników rozgrywek, pomaga odkryć predyspozycje w takich dziecinach jak handel, perswazja czy komunikacja, a także uczy podstaw działania gospodarki wolnorynkowej. Dodatkową korzyścią gry jest doskonalenie umiejętności kluczowych tj.:kompetencji matematycznych, społecznych i obywatelskich oraz inicjatywności i przedsiębiorczości.

Uczestnicy turnieju i opiekunowie podczas przerwy otrzymali poczęstunek, który został przygotowany przez MCK OHP Mielec.

Podczas turnieju dało się wyczuć ducha rywalizacji, ale i dobrej zabawy. Poziom rozgrywek można określić jako wysoki – większość uczestników przyjechała świetnie przygotowana, niektórzy – w tym zwycięzcy – mieli opracowane strategie gry.

Koordynatorem działań związanych z I Gminnym Turniejem gry „Chłopska Szkoła Biznesu” była pani Małgorzata Wąż –szkolny doradca zawodowy.

MW

Post Author: JB