Akademia Umiejętności – uaktywnienie mieszkańców z terenów Gminy Przecław poprzez ich udział w zajęciach warsztatowych

Wsparcie w wysokości 12 285,24 zł   z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Domu Kultury w Przecławiu

17 projektów zgłoszonych przez 15 Partnerów otrzyma w tym roku wsparcie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w wysokości ponad 470  tys. złotych.
4 czerwca w urzędzie marszałkowskim podpisano umowy na dofinansowanie projektów.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele beneficjentów, a samorząd województwa reprezentowali wicemarszałkowie Ewa Draus i Piotr Pilch.

– Są to środki na organizację różnego rodzaju wydarzeń:, targów, wyjazdy studyjne, dożynek, ale też na szkolenia i inne inicjatywy prowadzone na obszarach wiejskich. Aż 470 tys. zł trafia do beneficjentów na działania, które mają za zadanie zintegrować
i zaktywizować mieszkańców – podkreślił wicemarszałek Piotr Pilch, życząc beneficjentom KSOW sprawnej i efektywnej realizacji projektów.

Wagę środków finansowych przeznaczonych z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na wparcie inicjatyw wiejskich podkreśliła Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus. Zaznaczyła, jak ważne jest wsparcie inicjatyw lokalnych, aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich oraz wyjazdy studyjne pozwalające poznawać dobre praktyki.

Beneficjentami tegorocznego Planu operacyjnego KSOW są:

 1. Marzena Szmigiel – Skomra  projekt,  pt. Dobre praktyki w realizacji zadań PROW 2014-2020;
 2. LGD Nasze Bieszczady, projekt pt. „Partnerstwo i dialog w rozwoju współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”;
 3. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale, projekt
  Gospodarstwo Edukacyjne – nowe trendy dywersyfikacji źródeł przychodów rolników na przykładzie Szwajcarii;
 4. Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, projekt pt. Wpływ pozyskiwania środków finansowych oraz poszerzenia współpracy z lokalnymi podmiotami na rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich;
 5. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale, projekt
  Organizacja XXI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni Otwartych Drzwi PODR Boguchwała;
 6. Powiat Leski, projekt pt. Promocja obszarów wiejskich w ramach organizacji targów „AGROBIESZCZADY 2019”;
 7. Gmina Błażowa, projekt pt. Dni Błażowej 2019;
 8. Gmina Sędziszów Małopolski, projekt pt. Gminne Święto Chleba w Parku Buczyna
  w Górze Ropczyckiej;
 9. Gmina Brzozów, projekt pt. Dni tradycji i kultury Ziemi Brzozowskiej, na kwotę;
 10. Dom Kultury w Przecławiu, projekt pt. Akademia Umiejętności
  – uaktywnienie mieszkańców z terenów Gminy Przecław poprzez ich udział w zajęciach warsztatowych;
 11. Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania, projekt pt. Wyjazd studyjny ukierunkowany na wspieranie rozwoju gospodarczego wsi i upowszechnienie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania zasobów środowiska naturalnego;
 12. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale, projekt pt. „Rolnictwo i żywność eko – dobry wybór”;
 13. Powiat Przeworski, projekt pt. Tradycyjne wesele regionu przeworskiego – obrzędy, zwyczaje, wierzenia i potrawy;
 14. Gminny Ośrodek Kultury  Błażowa, projekt pt. „Starych potraw smak i urok – Wojewódzki Konkurs Kapel Ludowych”;
 15. Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, operacja pt. Podkarpackie Smaki,
 16. Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec, operacja pt. Promocja tradycyjnych produktów lokalnych „Znad Tanwi i Sanu”;
 17. Powiat Niżański, operacja pt. Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego.

Projekt pt. Akademia Umiejętności – uaktywnienie mieszkańców z terenów Gminy Przecław poprzez ich udział w zajęciach warsztatowych realizowany będzie przez Dom Kultury
w Przecławiu w okresie od 10 czerwca do 26 lipca 2019r.

Zakłada on realizację warsztatów wikliniarskich, garncarskich i fotografii.

 • Warsztaty wikliniarskie – dedykowane będą 10 osobowej grupie (7 seniorów i 3 osoby
  do 35r.ż.)
 • Warsztaty garncarskie – dedykowane będą 10 osobowej grupie (6 seniorów i 4 osoby
  do 35 r.ż.)
 • Warsztaty fotografii – skierowane są do 8 osobowej grupy (młodzież do 35 r.ż.)

Wartość projektu: 13 743,49 zł z czego do wkład własny DK  to 1458,25 zł wsparcie
z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – 12 285,24 zł

Źródło: www.podkarpackie.pl

 

Post Author: JB