„Akademia Umiejętności – uaktywnienie mieszkańców z terenu Gminy Przecław poprzez ich udział w zajęciach warsztatowych”

„Akademia Umiejętności – uaktywnienie mieszkańców z terenu Gminy Przecław poprzez ich udział w zajęciach warsztatowych”

Operacja pn. „Akademia Umiejętności – uaktywnienie mieszkańców z terenów Gminy Przecław poprzez ich udział w zajęciach warsztatowych” realizowany będzie przez Dom Kultury w Przecławiu w okresie od 10 czerwca do 26 lipca 2019r.

Głównym celem operacji jest aktywizacja 28 mieszkańców gminy Przecław na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekt dedykowany jest seniorom i osobom do 35 r. ż.

Zakłada on realizację warsztatów wikliniarskich, garncarskich i fotografii.

  • Warsztaty wikliniarskie – skierowane będą do 10 osobowej grupy (7 seniorów i 3 osoby
    do 35r.ż.) i obejmować będą: 2 spotkania po 5 godz.
  • Warsztaty garncarskie – skierowane będą do 10 osobowej grupy (6 seniorów i 4 osoby
    do 35 r.ż.) i obejmować będą: 2 spotkania po 5 godz.
  • Warsztaty fotografii – skierowane będą do 8 osobowej grupy (młodzież do 35 r.ż.)
    i obejmować będą: 4 spotkania po 5 godz.

 

Realizacja projektu wpłynie na włączenie społeczne dwóch grup (seniorów i osób młodych do 35 r.ż.) zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nabycie nowych umiejętności umożliwi uczestnikom projektu zdobycie dodatkowego źródła dochodu, przez co przyczyni się do ograniczania ubóstwa i wpłynie na wspieranie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich.

Wartość operacji: 13 743,49 zł z czego do wkład własny DK  to 1458,25 zł, wsparcie z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – 12 285,24 zł.


ZAPYTANIA OFERTOWE


WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

Zapytanie ofertowe – Warsztaty Fotograficzne

…kliknij w powyższy link…

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

…kliknij w powyższy link…

Zalacznik-Nr-2-Wykaz-osob-ktore-beda-uczestniczyc-w-wykonaniu-zamowienia

…kliknij w powyższy link…

WARSZTATY WIKLINIARSKIE

Zapytanie ofertowe – Warsztaty Wikliniarskie

…kliknij w powyższy link…

Załacznik Nr 1 Formularz ofertowy

…kliknij w powyższy link…

Zalacznik-Nr-2-Wykaz-osob-ktore-beda-uczestniczyc-w-wykonaniu-zamowienia

…kliknij w powyższy link…

WARSZTATY GARNCARSKIE

Zapytanie ofertowe – Warsztaty Garncarskie

…kliknij w powyższy link…

Załacznik nr 1 -Formularz ofertowy

…kliknij w powyższy link…

Zalacznik-Nr-2-Wykaz-osob-ktore-beda-uczestniczyc-w-wykonaniu-zamowienia

…kliknij w powyższy link…

Post Author: JB