ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ ODRZUCENIU OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na warsztaty fotografii w ramach projektu pn. „Akademia Umiejętności – uaktywnienie mieszkańców z terenu Gminy Przecław poprzez ich udział w zajęciach warsztatowych” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ ODRZUCENIU OFERTY

…kliknij w powyższy link…

Post Author: JB