Dożynki Gminne w Przecławiu – 18.08.2019r.

Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się w niedzielę 18 sierpnia 2019r. na terenach zielonych obok Domu Kultury w Przecławiu.

Gospodarzami tegorocznego gminnego święta było Sołectwo Błonie oraz Miasto Przecław.
Dożynki rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny w Przecławiu. Barwny korowód dożynkowy po Mszy Świętej poprowadziła Orkiestra Dęta z Dobrynina za którymi podążały delegacje – Grupy Wieńcowe ze wszystkich sołectw z gminy Przecław oraz mieszkańcy. Tuż po przybyciu na plac imprezy nastąpiło oficjalne przywitanie wszystkich. Odbył się ceremoniał przekazania chleba dożynkowego Gospodarzowi Gminy Przecław -Burmistrzowi Przecławia. Kolejno wystąpiła Orkiestra Dęta z Dobrynina, program obrzędowy w wykonaniu uczniów z Szkoły Podstawowej w Przecławiu. Po krótkich występach artystycznych swoje wieńce prezentowało 11 sołectw z terenu gminy Przecław. Następnie przekazano Sierp Dożynkowy Gospodarzom Dożynek 2020.  Swoje artystyczne taneczne osiągnięcia zaprezentowała Grupa Tańca Ludowego z Domu Kultury. Na zakończenie zaśpiewał  Zespół muzyczny Sensation. Świetną zabawę taneczną do późnej pory zapewnił Zespół Muzyczny LUX BAN.

Jak co roku pojawiły się  wystawiennicze stoiska z rękodziełem i tradycyjnymi lokalnymi potrawami, które miedzy innymi zostały przygotowane przez wszystkie sołectwa oraz gościnnych wystawców.

Dziękujemy wszystkim sponsorom, wystawcom,  gościom oraz wszystkich zaangażowanym w tegoroczne Gminne Dożynki w Przecławiu.

« z 2 »

Foto: Eliza Rusin,
Bernard Sukiennik

CZYTAJ O TYM WYDARZENIU W…

https://www.facebook.com/DKwPrzeclawiu/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAn8wLQS2JngPO4fKXoY6O7VYU8ITVKqjPeZfML2sQRAx_QMvADLjdMnyxRhrQnO8xbUy60osundNFM

 

https://przeclaw-news.pl/dozynki-gminne-w-przeclawiu-2019/?fbclid=IwAR37HxFut9O8Vy1buWFOit_lES7a9ljF1raAK6RSy4asF4cP14RAcCIfNZg

 

https://www.facebook.com/orkiestra.deta.dobrynin.oficjalna/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDBzKmzVStZ4ldvoZipgBBXktHmzgXsP3hz7KIPXRBWboR_OHFVimUq9f-WECRR1ZEbZJFKiVpWyfPm

 

Post Author: JB