„Bawmy się w Stylu Folk”

W dniu 10 października 2019 na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Tuszymie zostało zrealizowane zadanie pt. „Bawmy się w Stylu Folk”. Była to Gala Piosenki Biesiadnej, przegląd piosenki dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli gminy Przecław. Trzyosobowe zespoły i soliści zaprezentowali utwory ludowe, biesiadne pochodzące z regionu Rzeszowa, Kolbuszowej, Przeworska, lasowiackie, rzeszowskie. Potrzeba i pomysł na realizację biesiady połączonej z przeglądem piosenki biesiadnej narodził sę wiele lat temu na zebraniach Rady Pedagogicznej ówczesnej Szkoły Podstawowej w Tuszymie i miał na celu współpracę ze wszystkimi placówkami oświatowymi  i kulturowymi w gminie. Szkoła Podstawowa w Tuszymie ma duże doświadczenie w organizacji podobnych imprez i zawsze cieszyły się  one dużym zainteresowaniem społeczności Gminy Przecław. W tym roku Pani mgr Lucyna Szczutko wraz z dwiema mamami tj, Panią Bożeną Dragan i Panią Sylwią Wolak Matera, występujące w roli grupy nieformalnej zwróciły się do KGW w Tuszymie o patronat nad inicjatywą po to, aby móc złożyć projekt zadania „Bawmy się w stylu folk” do FIO. Poprzez te wspólne działania  pragniemy zaszczepić wśród najmłodszych mieszkańców gminy  szacunek do ludowych przyśpiewek, przypomnieć charakter biesiad: wspólne śpiewy, rozmowy, poczęstunek. Biesiada była  okazją dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  w Tuszymie do tego, aby uwypuklić to, że zarówno Dyrekcja , jak i Rada Pedagogiczna, ale także rodzice i uczniowie  dążą do nauki dzieci zwyczajów lasowickich, przekazania lokalnych zwyczajów ludowych i tradycji . W trakcie przeglądu piosenki wszystkie dzieci otrzymują jednakowe nagrody, jednakże nasz przechodni  „Tuszymski kur”, wykonany dawno temu przez lokalnego artystę Pana Adama Kopacza, jako nagroda dodatkowa i specjalna, powędrował w ręce uczennic Szkoły Podstawowej w Rzemieniu. Gratulujemy!!!!

Należy nadmienić, że przy każdej edycji biesiady nieoceniony wkład wolontarystyczny w przygotowania i realizację zadania mają Dyrekcja szkoły i nauczyciele oraz inni pracownicy placówki, Sołtys Sołectwa Tuszyma,  przedstawiciele Rady Rodziców oraz lokalnych organizacji pozarządowych.

W bieżącym roku  w zakresie organizacyjnym, przygotowania i  wykonania dekoracji sali, prowadzenia biesiady oraz przygotowania przepysznych słodkości szczególny wkład wnieśli:

Pan Mirosław Basara, panie: Barbara Kopacz , przygotowanie zaproszeń, prowadzenie biesiady,pani Lucyna Szczutko – koordynacja projektu, scenariusz, Agata Borkowska Gazda, Jadwiga Brożyna, Monika Lwowska, Maria Sajdak, Dorota Kurgan – dekoracje, Halina Surman, Ewa Arciszewska, Justyna Cyran, Magdalena Wieczerzak, Małgorzata Wszołek, Maria Ozimek, Jolanta Borys, Anna Mordasiewicz, Barbara Muniak- pomoc w przygotowaniu poczęstunku.

Pani Monika Lwowska uwieczniła przebieg biesiady na pięknych zdjęciach.

W przygotowaniach sceny i urządzeń technicznych i światła: Pan Rafał Chęciek, Andrzej Krauz, Pan Sołtys Sołectwa Tuszyma Ryszard Brzozowski oraz członkowie Koła Gospodyń wiejskich w Tuszymie.

W trakcie gali, wystąpili też zaproszeni goście, a mianowicie zespół śpiewaczy „Podkówka” działający przy samorządowym Domu Kultury w Przecławiu oraz Zespół Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy” działający przy SDK i S w Chorzelowie Powiat Mielecki z panią Bożeną Telegą na czele. Wydarzenie zostało uświetnione występami dzieci i młodzieży z zespołu Małe Lesioki z Tuszymy, który działa przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Tuszymie. Serdeczne podziękowania dla zaproszonych gości, którzy swoją obecnością podkreślili, że integracja społeczeństwa jest ważna.

Tegoroczna „Inicjatywa zrealizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna”.

« z 2 »

Post Author: JB