Konkurs Plastyczny na projekt znaczka pocztowego ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH

Zapraszamy  do udziału w konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH.

Po raz kolejny planujemy wziąć udział w tym konkursie. Nudzisz się!
To mamy zadanie dla Ciebie.

Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku od 7 do 19 lat.

Zgłoszenia oraz prace prosimy nadesłać do 29 kwietnia 2020r.

Koordynator placówki – Dom Kultury w Przecławiu – Justyna Bieszczad

Prace o tematyce Wolontariatu prosimy wysyłać na adres e-mail koordynatora: jbieszczad@dkprzeclaw.pl

Wszystkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować e-maile do koordynatora.

Na konkurs placówka może zgłosić tylko 3 prace plastyczne w przypadku dużej ilości chętnych zostaną wybrane 3 najlepsze prace.

Zachęcamy do brania udziału szczegóły poniżej.

 

Placówki biorące udział w konkursie mogą go przeprowadzić za pośrednictwem Internetu.
Czwarta edycja konkursu, organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Pocztę Polską, poświęcona jest tematyce wolontariatu.
Temat ten jest szczególnie ważny w kontekście nowej podstawy programowej, wdrażanej stopniowo od roku szkolnego 2017/2018, która dostrzega siłę i wartość wolontariatu.
Trzy najlepsze prace oraz nazwiska laureatów znajdą się na znaczkach pocztowych, które zostaną wprowadzone do obiegu jesienią 2020 roku.
Konkurs patronatami honorowymi objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Rzecznik Praw Dziecka.
Adresaci
  • dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat;
  • szkoły podstawowe;
  • szkoły ponadpodstawowe;
  • ośrodki kultury;
  • nauczyciele/opiekunowie, którzy wcielą się w role Koordynatorów konkursu na terenie danej placówki;
Pobierz obrazki
Przebieg konkursu
Konkurs dzieli się na dwa etapy.
W pierwszym koordynator powinien na terenie swojej placówki zorganizować zajęcia dotyczące wolontariatu, w którym zostaną wyłonione maksymalnie trzy najlepsze prace. Zajęcia oraz nabór prac można zorganizować za pośrednictwem Internetu.
W drugim etapie skany najlepszych prac należy przesłać organizatorom konkursu ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH za pośrednictwem strony www.oczamimlodych.pl
Zadanie konkursowe
Terminarz
Przygotowanie projektu znaczka pocztowego, który przedstawiać będzie wolontariat w różnych aspektach: idee jakie ze sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy.
do 30 kwietnia 2020 roku
Rejestracja szkół i ośrodków kultury na stronie www.oczamimlodych.pldo 5 czerwca 2020 roku
Nadsyłanie najlepszych prac wyłonionych w wewnętrznym konkursie.

 

Maria Jakubowska
Koordynatorka konkursu
Serdecznie zapraszamy!

 

Fundacja Banku Ochrony Środowiska
ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa
www.fundacjabos.pl | 507 006 579 | biuro@fundacjabos.pl

 

Post Author: JB