VI Konkurs Recytatorski „Zanurzać się w Ogrody Rudej Jesieni” 2020

VI KONKURS RECYTATORSKI

„ZANURZAĆ SIĘ W OGRODY RUDEJ JESIENI”

I Organizator konkursu:

Dom Kultury w Przecławiu, ul. Zielona 52, 39-320 Przecław,
tel. kontaktowy 17 749 39 83/84.

II Cele konkursu:

 1. Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie.
 2. Promowanie talentu dzieci i młodzieży.
 3. Pielęgnowanie kultury języka ojczystego.
 4. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji.
 5. Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej.

III Kategorie konkursu:

 1. Dzieci 5 – 6 lat – Przedszkola z terenu gminy Przecław
 2. Klasy I- III z terenu gminy Przecław
 3. Klasy IV – VIII z terenu gminy Przecław

IV Zasady prezentacji:

Uczestnicy konkursu prezentują utwory znanych autorów lub utwory własne wg swoich kategorii.

 1. Tematyka wierszy – jesień. Recytowany wiersz o tematyce jesieni nie zawierający podkładu.
 2. Jeden uczestnik prezentuje tylko 1 utwór.
 1. Warunkiem udziału jest zarejestrowanie własnej prezentacji poprzez zapis obrazu i dźwięku kamerą cyfrową lub telefonem itp.
 2. Rejestracja prezentacji powinna być wykonana w warunkach domowych lub szkolnych, bez udziału osób trzecich.
  Rejestracja powinna być wykonana kamerą cyfrową lub telefonem komórkowym itp. w pozycji pionowej, z odległości 2-3m- powinna być ujęta cała postać recytatora na neutralnym tle, bez użycia dodatkowych mikrofonów itp.Plik powinien być nagrany „wyraźnie” najlepiej w jakości HD. W formacie AVI, MP4 itp. Nie powinien być montowany i udoskonalany po nagraniu. Czas nagrania max 5 minut.
 3. Kompletne zgłoszenie (zarejestrowaną prezentację w formie VIDEO oraz stosowne zgody należy przesłać Organizatorowi drogą elektroniczną poprzez We Transfer , Messenger lub podobne na adres: jbieszczad@dkprzeclaw.pl lub https://www.facebook.com/DKwPrzeclawiu wraz z wypełnionymi zgodami (zawartymi w załączniku Regulaminu)
  do dnia 30.10.2020r. Uwaga decyduje data wysyłki!
  (każde nadesłane/ zgłoszenie zostanie potwierdzone przez koordynatora, w związku z czym prosimy o oczekiwanie
  na odpowiedź. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia zgłoszenia prosimy o kontakt tel. pod nr 17 749 39 83 – Koordynator Justyna Bieszczad.

V Warunki uczestnictwa:

Warunkiem jest zgłoszenie uczestnictwa do konkursu i przesłanie karty zgłoszenia na adres e-mail: jbieszczad@dkprzeclaw.pl do 30 października 2020 roku z dopiskiem „Konkurs Recytatorski 2020”.

Szczegółowe informacje nt. konkursu będą zamieszczone na stronie: www.dkprzeclaw.pl lub pod numerami telefonu: 17 749 39 83.

VI Ocena:

 1. Oceny prezentacji dokona Jury powołane przez Organizatora.
 2. W skład Jury wchodzi:

– Eliza Kudła,

– Justyna Bieszczad,

– Ewelina Marciniak.

Skład komisji może ulec zmianie.

 1. Oceny dokonywane są według następujących kryteriów:
 2. dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika,
  jego wieku, itd.),
 3. interpretacja utworów,
 4. dykcja, emisja, ekspresja,
 5. ogólny wyraz artystyczny.
 6. Jury w każdej z kategorii wiekowej wyłoni po 5 laureatów, miejsca (I,II, III i 2 wyróżnienia).
 7. Następnie nagrania laureatów zostaną opublikowane
  na https://www.facebook.com/DKwPrzeclawiu .
 8. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone 6 listopada 2020r. w Protokole Konkursu.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 10. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez Organizatora. Nagrody zostaną przekazane laureatom w siedzibie organizatora po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.

REGULAMIN VI KONKURSU RECYTATORSKIEGO- 2020

Kliknij w powyższy link…

Post Author: JB