Wernisaż Wystawy „Koloryt Jesieni”/09.10.2020r./ godz. 18:00

UWAGA!

Ze względu na sytuację pandemiczną związaną z wejściem powiatu mieleckiego

w strefę czerwoną od soboty 10 października 2020r. 
Wernisaż Wystawy „Koloryt Jesieni”
zostaje przeniesiony
na 9 października 2020r. (piątek) o godz. 18:00.


Klub Środowisk Twórczych powstał 22 marca 1981 roku z inicjatywy znanego w środowisku mieleckim działacza społecznego i kulturalnego, założyciela i wieloletniego prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. W. Szafera w Mielcu, Edwarda Żyrkowskiego.

Po rozwiązaniu Powiatowej Poradni Kulturalno- Oświatowej i działającego przy nim Koła Twórców Ziemi Mieleckiej. Na  specjalnym spotkaniu zebrani przyjęli zgodnie zaproponowaną nazwę: „Klub Środowisk Twórczych przy TMZM im. W. Szafera w Mielcu” /skrót: KŚT /

W maju 1981 roku została otwarta pierwsza Wystawa prac twórców Ziemi Mieleckiej. Wystawa, na której znalazły się prace 22 twórców, eksponowana była w Sali Reprezentacyjnej Domu Rzemiosła w Mielcu.  .

Rok 2020 – Klub Środowisk Twórczych jest o krok od Jubileuszu 40- lecia  swej działalności, która przypada w 2021r.

Klubem najdłużej działającym w Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. prof. Władysława Szafera. W strukturach TMZM działają obecnie prócz KŚT, Mielecka Grupa Literacka „Słowo”, Klub Miłośników Lotnictwa, Klub Turystyczny.

Mottem prof. Szafera było „ocalić od zapomnienia piękno tej ziemi”- i wszyscy  staramy się to czynić, tworząc dzieła artystyczne wychodzące spod ręki naszych rodzimych artystów. Zarząd i Kapituły co roku przyznają nagrody za osiągnięcia w postaci Ikarów, medali, pieczęci obywatelskich.

Twórcy KŚT zrzeszają malarzy, rzeźbiarzy, hafciarzy, fotografików, twórców uprawiających  małą architekturę, decaupage, koronkarstwo i inne.

Co roku członkowie klubu korzystają z organizowanych plenerów, wycieczek, warsztatów oraz wernisaży wystaw, biorąc w nich czynny udział.

Współdziałają z domami kultury, na terenie powiatu mieleckiego i województwa.

Do tej pory swoją działalnością artystyczną w TMZM parało się ponad 280 osób. Obecnie klub liczy  86 członków. Z najdłuższym stażem artystycznym są: Stanisław Szęszoł, Stanisław Czarnecki, Maria Zapolska, Tadeusz Płeszka, Józef, Piecuch, Marian Pietruszka, Sylwia Krupińska, Barbara Krupińska, Wiesława Górak.

Twórcy cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców miasta Mielca, doceniani są również i za granicą. Prace wielu artystów zdobią muzea w kraju lub znajdują się u osób prywatnych , także poza granicami./Jan Paweł II, Ambasador Chin, Kościół Polski w Chicago….., czy u odbiorców prywatnych  w Ameryce, Francji, Niemczech…

Są również prezentowane na Facebooku oraz stronie internetowej TMZM. Planują otworzyć swój blog, aby wszyscy twórcy na bieżąco mogli dodawać swoje prace i osiągnięcia.

Post Author: JB