ZAPLANUJMY PRZECŁAW – NIEZWYKŁE WARSZTATY

O tym z czego składa się miasto, jak je zaprojektować i jakie są jego elementy przestrzenne uczyli się młodzi mieszkańcy naszej gminy podczas warsztatów „Zaplanujmy Przecław”, które odbyły się w Domu Kultury. Efektem prac jest makieta, która powstała przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy i wykonanych elementów architektonicznych.

            Warsztaty przygotowane zostały we współpracy z Urzędem Miejskim w Przecławiu. – Zależało nam by także dzieci i młodzież poznali podstawy planowania przestrzeni miejskiej, tego w jakich odległościach i jak względem siebie powinny być usytuowane budynki, z czego składa się infrastruktura miejska. Wykonana makieta świadczy o tym, że uczestnicy warsztatów przyswoili tę wiedzę na szóstkę – powiedział Grzegorz Skrzypek, zastępca burmistrza Przecławia.

            Pod wrażeniem pracy młodych mieszkańców gminy Przecław był także sam instruktor Hubert Pomiankiewicz, który przyznał, że wśród uczestników warsztatów znalazło się kilka talentów. – Widać było nie tylko pasję w tym co robiły podczas zajęć, ale także bogatą wyobraźnię – zaznaczył instruktor. Makietę, która powstała podczas warsztatów można oglądać w budynku Domu Kultury w Przecławiu.

Pomysł warsztatów jest efektem realizowanego przez Urząd Miejski w Przecławiu „Partycypacja w planowaniu” w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Post Author: JB