Akcja „Polska flaga w każdym domu”

??Szanowni Mieszkańcy Gminy Przecław

Zapraszamy do włączenia się po raz kolejny w akcję „Polska flaga w każdym domu” zorganizowaną przez Urząd Miejski w Przecławiu. Chcemy tym razem uczcić Narodowe Święto Niepodległości obchodzone corocznie 11 listopada, dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów. Zachęcamy do manifestowania patriotyzmu poprzez wywieszanie flag w oknach, wykonanie samodzielnie przez dzieci biało-czerwonych flag oraz zrobienie zdjęć z narodowymi symbolami. Zdjęcia wysłane na adres mailowy urzędu zostaną nagrodzone upominkami (w tym celu prosimy o podanie adresu, na który ma zostać przesłany upominek wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, szczegóły dostępne: https://przeclaw.org/polska-flaga-w-kazdym-domu-uczcijmy… ).
W tej trudnej sytuacji związanej z epidemią zjednoczmy się i uczcijmy Narodowe Święto Niepodległości !! Wywieźmy Polską flagę 11 listopada !!

Post Author: JB