KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ Pod patronatem Burmistrza Przecławia Pani Renaty Siembab.


REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Pod patronatem Burmistrza Przecławia Pani Renaty Siembab.

 

Organizatorem  konkursu jest Dom Kultury i parafia WNMP w Przecławiu.

 Temat konkursu „Szopka Bożonarodzeniowa”

Zadaniem uczestników jest rodzinne lub indywidualne wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej.

 

Tradycja  budowy szopek bożonarodzeniowych  trwa po dziś dzień. Szopki symbolizujące pokój, miłość i nadzieje, towarzyszą corocznym obchodom Bożego Narodzenia. Buduje się je w kościołach, zdobią nasze domy, szkoły, rynki polskich miast, instytucje i organizacje. Chcąc podtrzymywać i kultywować tę tradycję Dom Kultury w Przecławiu organizuje otwarty konkurs Szopek Betlejemskich.

Cele konkursu :

 • Podtrzymanie tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych,
 • Kultywowanie wśród rodzin tradycji wykonania szopek,
 • Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa,
 • Dzielenie się radością świętowania z osobami samotnymi i starszymi,
 • Integracja rodziny przy wspólnym wykonaniu szopki,
 • Doskonalenie sztuki projektowania i twórczego tworzenia,
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych,
 • Poznanie chrześcijańskiej wymowy świątecznych zwyczajów związanych z domowym przygotowaniem szopki bożonarodzeniowej.

Regulamin:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin lub indywidualnie.
 2. Szopka może być wykonana w dowolnym stylu. Technikę i materiały wybiera samodzielnie każdy uczestnik.
 3. Maksymalne wymiary szopki : wysokość do 80 cm głębokość do 50 cm szerokość do 60 cm.
 4. Wykonaną pracę konkursową należy podpisać pismem drukowanym.
 5. Wykonaną pracę konkursową należy składać u organizatora do 14.12.2020r.
 6. Po ocenie prac przez komisję konkursową zostanie zorganizowana wystawa szopek bożonarodzeniowych.
 7. Wszystkie elementy muszą być wykonane samodzielnie oraz stabilnie umocowane.

Do wykonanej szopki należy dołączyć informację:

 • Nazwisko i imię,
 • Telefon kontaktowy,
 • E-mail.

Kryteria oceny prac:

 • Wartość artystyczna i ogólne wrażanie estetyczne,
 • Wykorzystanie oryginalnych materiałów i technik dekoracyjnych,
 • Wkład pracy,
 • Trudność techniczna,
 • Oryginalne podejście do tematu.

Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych mediach i na stronie internetowej Domu Kultury w Przecławiu.

Prace dopuszczane do konkurs eksponowane będą na wystawie pokonkursowej w Domu Kultury w Przecławiu. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia prac konkursowych.

Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację jego warunków i regulaminu.

 

Prosimy napisać imię i nazwisko tel. Kontaktowy.

Zdjęcia wszystkich zgłoszonych prac po rozstrzygnięciu konkursu, zostaną opublikowane na stronie internetowej:

www.dkprzeclaw.pl lub https://www.facebook.com/DKwPrzecław


 

REGULAMIN KONKURSU NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Link do pobrania…

Post Author: JB