11 marca DZIEŃ SOŁTYSA

Drodzy Sołtysi, Przewodniczący i Radni Rad Sołeckich,
z okazji Dnia Sołtysa pragniemy złożyć wszystkim pełniącym te zaszczytne funkcje serdeczne podziękowania
i słowa uznania za pracę pełną zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.

Post Author: JB