Podkarpacki Finał Europejskiego Roku Młodzieży/ 3 grudnia 2022r. / godz. 18:00/ Miejski Ośrodek w Dębicy

Szesnaście piosenek, które dobrze znamy z anten radiowych, znajdzie się w programie koncertu przygotowanego z okazji Podkarpackiego Finału Europejskiego Roku Młodzieży. Trwają próby do wydarzenia wspólnie przygotowywanego przez Dom Kultury w Przecławiu oraz Miejski Ośrodek w Dębicy. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, a honorowy patronat nad widowiskiem objął Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego. Całe wydarzenie wspierają Fundusze Europejskie. Zespół, który pracuje nad przygotowaniem wydarzenia to młodzi mieszkańcy województwa podkarpackiego, którzy zawodowo lub amatorsko związani są z muzyką. Na co dzień uczą się w szkołach i ogniskach muzycznych, grają w różnych zespołach lub uczestniczą w warsztatach i zajęciach doskonalących technikę śpiewu lub gry na instrumentach. Specjalnie na potrzeby koncertu przyjęli nazwę Muzyczna Reprezentacja Podkarpackich Talentów. Informacja na temat bezpłatnych zaproszeń na koncert pod nr tel. 17 749 39 83 w godz. 9-15.

 

 

Post Author: JB