Konkurs „Koszyczek Wielkanocny”

Jak co roku, przed świętami Wielkiej Nocy zapraszamy do udziału w Konkursie Wielkanocnym tym razem Tematem konkursu jest  „Koszyczek Wielkanocny”.

REGULAMIN KONKURSU NA „Koszyczek Wielkanocny”

Organizatorem  konkursu jest:

Dom Kultury w Przecławiu

Ul. Zielona 52

39-320 Przecław

Temat konkursu  „Koszyczek Wielkanocny”.

Poznajmy tradycję i symbolikę święcenia pokarmów poprzez przygotowanie aktywnej twórczości  i głębszego zrozumienia tajemnicy Świąt Wielkanocnych. Rozwijanie wyobraźni plastycznej  i możliwości twórczych.

Cele konkursu :

 • Rozbudzenie zainteresowań plastyką obrzędową wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
  oraz pobudzenie aktywności twórczej,
 • kultywowanie tradycji świątecznych oraz aktywne przygotowanie się do świąt Wielkanocnych,
 • Pobudzanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych z Świętami Wielkanocnymi,
 • Rozwijanie zdolności manualnych,
 • Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,
 • pobudzenie wyobraźni i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
 1. Konkurs będzie oceniany w następujących kategoriach:
 • Oddział przedszkolny
 • Uczniowie szkół podstawowych klasy 1-3
 • Uczniowie szkół podstawowych klasy 4-8
 • Indywidualnie
 1. Praca konkursowa musi być wykonana indywidualnie, dowolną techniką, może być płaska lub przestrzenna.
 2. Wykonaną pracę konkursową należy podpisać pismem drukowanym.
 3. Wykonaną pracę konkursową należy składać u organizatora do 20.03.2024r.
 4. Po ocenie prac przez komisję konkursową zostanie zorganizowana wystawa.
 5. Każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia tylko jednej pracy.

Do wykonanej pracy należy dołączyć informację z danymi i kartę zgłoszeniową

 • Nazwisko i imię
 • Telefon kontaktowy
 • E-mail

Kryteria oceny prac:

 • Wartość artystyczna i ogólne wrażanie estetyczne
 • Wykorzystanie oryginalnych materiałów i technik dekoracyjnych
 • Wkład pracy
 • Trudność techniczna
 • Oryginalne podejście do tematu
 • Zgodność pracy z założeniami konkursu

Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych mediach i na stronie internetowej Domu Kultury
w Przecławiu.

Prace dopuszczane do konkurs eksponowane będą na wystawie pokonkursowej w Domu Kultury
w Przecławiu. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia prac konkursowych.

Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację jego warunków i regulaminu.

Prosimy napisać imię i nazwisko tel. kontaktowy.

Zdjęcia wszystkich zgłoszonych prac po rozstrzygnięciu konkursu, zostaną opublikowane na stronie internetowej:

www.dkprzeclaw.pl lub www.facebook.com/DKwPrzecław

 

Regulamin Konkursu – KOSZYCZEK WIELKANOCNY 2024

Plik do pobrania…

Post Author: JB