8 Marca Dzień Kobiet

Dzień Kobiet i Dzień Sołtysa w Gminie Przecław

Dokładnie w Dzień Kobiet czyli 8 marca odbyła się kolejna edycja wydarzenia „Kobieta w Tradycji
Regionu”. Impreza, która miała miejsce w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Tuszymie
zgromadziła ponad 100 osób i to nie tylko członkiń stowarzyszeń kobiecych ale również sołtysów
gminy Przecław i przewodniczących przecławskich zarządów rad osiedli bowiem uroczystość została
połączona z obchodzonym 11 marca Dniem Sołtysa.
Przypomnijmy, że cykliczne wydarzenie „Kobieta w Tradycji Regionu” już od 12 lat organizowane jest
w gminie Przecław właśnie w Dzień Kobiet, to doskonała okazja do podsumowania działalności
stowarzyszeń kobiecych za rok poprzedni.
W trakcie tego spotkania wręczana jest również statuetka „Najaktywniejszego Stowarzyszenia
Kobiecego mijającego roku”.
Za aktywną działalność w roku 2017r. taką statuetkę i tytuł „Najaktywniejszego Stowarzyszenia
Kobiecego” – otrzymały ex aequo dwa stowarzyszenia:
Stowarzyszenie „Przecławski Krąg” z Przecławia oraz
Stowarzyszenie „Kobiety z Pomysłem” z Rzemienia
Podziękowania i statuetki rąk Burmistrza Przecławia Ryszarda Wolanina odebrały wzruszone prezeski
najaktywniejszych stowarzyszeń tj. Pani Józefa Krzak z „Przecławskiego Kręgu” i Pani Urszula
Moździoch – „Kobiety z Pomysłem z Rzemienia”. Stosowne podziękowania odebrały również
pozostałe stowarzyszenia kobiece współpracujące z samorządem gminy Przecław w roku 2017.
Organizatorzy nie zapomnieli również o sołtysach i przewodniczących zarządów rad osiedli,
podziękowania i gratulacje za aktywną działalność na rzecz swoich miejscowości złożyli im Burmistrz
Przecławia Pan Ryszard Wolanin oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Przecławiu Pan Zenon
Krawczyk.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa ozdób wielkanocnych pt. „Kolorowe Święta Wielkanocne” którą
przygotowały panie ze Stowarzyszenia Klub Seniora Złoty Wiek z Przecławia oraz program
artystyczny przygotowany przez dzieci i młodzież z Domu Kultury na który złożyły się: występy
starszej grupy wokalnej przygotowanej przez instruktora Krzysztofa Prucnala, koncert Młodzieżowej
Orkiestry Gminy Przecław pod batutą Piotra Rysiewicza oraz przepięknie zagrane na akordeonie
tanga i walczyki w wykonaniu instruktora Stanisława Pazdana. Całe spotkanie poprowadzone zostało
przez Dyrektor SDK w Tuszymie Elżbietę Augustyn-Gruszka.