Plan zajęć – kółko wokalne

PONIEDZIAŁEK – 17:00 – 18:00 (gr. młodsza)

CZWARTEK – 16:45 – 18:00 (gr. starsza)