Plan zajęć- nauka gry na instrumentach muzycznych

WTOREK  – 11:30 – 16:30

PIĄTEK – 12:00 – 16:00