Plan zajęć- nauka gry na instrumentach muzycznych w Kiełkowie

CZWARTEK – 12:00 – 20:00